Infinite_Teaser for mobile
มือถือ

เน็ตเร็ว 2Mbps ไม่อั้น ไม่ลด Speed โทรฟรี 100 นาที เพียง 399 บาทต่อเดือน
 
Infinite เล่นเน็ตไม่มีสิ้นสุด ไม่มีสะดุด ไม่ลดสปีด
เน็ตเร็ว 2Mbps ไม่อั้น ไม่ลด Speed โทรฟรี 100 นาที เพียง 399 บาทต่อเดือน
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับลูกค้าที่ต้องการอินเทอร์เน็ตไม่จำกัด สามารถใช้งานได้ไม่อั้นที่ความเร็ว 2 Mbps ตลอดเดือนโดยไม่ต้องกังวล  
 1. สมัครรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด “ Infinite ”  ได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562  สำหรับผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายอื่น สามารถเปลี่ยนมาใช้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ สิทธิ์ที่ได้รับตามโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสม หรือขอคืนเป็นเงินได้ กรณีผู้ใช้บริการขอเปลี่ยนแพ็กเกจรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว จะมีผลในรอบบิลถัดไป
 2. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. สำหรับแพ็กเกจ “ Infinite ”  ผู้ใช้บริการรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต TOT Mobile ได้อย่างต่อเนื่อง ตามความเร็วสูงสุดในแต่ละแพ็กเกจที่ได้รับตลอดการใช้งาน
 4. กรณีผู้ใช้บริการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ 4 หลัก (ที่มีค่าใช้จ่าย) อัตราค่าบริการของเลขหมาย 4 หลัก  ระบบจะหักจากสิทธิ์การโทรฟรีที่ได้รับในแต่ละเดือนก่อน และเมื่อสิทธิ์โทรฟรีหมด  ระบบจะคิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ใช้บริการเลขหมาย 4 หลัก กำหนด ยกเว้นเลขหมาย 4 หลัก ที่ให้บริการในอัตราพิเศษ เช่น Bug 1113 จะไม่รวมในสิทธิโทรฟรีที่ได้รับ
 5. กรณีหน้าจอแสดงสัญญาณ Roaming และผู้ใช้บริการโทรออกไปยังเลขหมายอื่นหรือใช้งาน Internet ระบบจะคิดอัตราค่าบริการโดยไม่รวมอยู่ในสิทธิโทรฟรี และสิทธิ์ใช้งาน Internet ฟรี ที่ได้รับในแต่ละเดือน
 6. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดอัตราค่าใช้บริการในรอบบิลนั้น  เป็นแบบคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
 7. อัตราค่าโทรศัพท์ SMS MMS faceTALK และอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ต3จี  ตามตารางข้างต้น ส่วนเกินจากการใช้งานคิดอัตราตามที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 8. กรณีที่ผู้ใช้บริการมียอดค้างชำระค่าใช้บริการไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าบมจ.ทีโอที  มีสิทธิระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการ จะได้ชำระค่าใช้บริการที่ค้างชำระนั้นถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
 9. อัตราค่าโทรศัพท์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต TOT Mobile ตามตารางข้างต้น สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  ค่าโอนสายระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ  บริการออดิโอเท็กซ์  ค่าบริการหมายเลขพิเศษอื่นๆ  และค่าธรรมเนียมที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต
 10. อัตราค่าบริการโทรออกไปยังต่างประเทศ ผ่านหมายเลข 007 และ 008 จะคิดอัตราตามที่ บมจ.ทีโอที เรียกเก็บ
 11. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน  อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งานพื้นที่การให้บริการอัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ต TOT Mobile  เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับ - ส่งข้อมูล และคุณภาพในการรับ - ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 12. TOT Mobile สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการหากพบว่า ผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศของทางราชการ
 13. TOT Mobile สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน
 14. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการใช้งานผ่านทาง  www.tot3g.net. และ Application  TOT3G  Easy Mobile ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ TOT Mobile Contact Center 1777
   
  ระยะเวลาส่งเสริมการขาย :  ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2561 จนถึง วันที่ 31 ต.ค. 2562
ดูโปรโมชั่นอื่น

008
TOT 008

รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ TOT 008 ราคาประหยัด
50-1000mbs-04
TOT fiber 2U

TOT fiber 2U เน็ตบ้านไฟเบอร์ออพติกแท้
Blue Speed_Thumbnail_Promotion
TOT fiber 2U

โปรโมชั่น BLUE SPEED แรงเว่อร์ ไม่มีสะดุด
infinity
TOT Mobile

โปรโมชั่นรายเดือน "Infinite"
thumnail
TOT Mobile

โปรโมชั่นเติมเงิน "Voice Topping" พูดไม่มียั้ง