mobile
มือถือ

Maxi Roll อินเตอร์เน็ตเหลือทบไปใช้เดือนหน้าได้
TOT Mobile แบบรายเดือน "Maxi Roll" อินเตอร์เน็ตเหลือทบไปใช้เดือนหน้าได้ สะสมสูงสุดได้ถึง 3 เท่า
TOT Mobile แบบรายเดือน "Maxi Roll"

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเสริม TOT Mobile ระบบรายเดือน “Maxi Roll”

 • *อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • Internet EDGE/GPRS (AIS) 0.85 บาท/MB
 • ค่าบริการส่วนเกิน ค่าโทรจากโครงข่าย TOT Mobile และ AIS 0.99 บาท/นาที
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต  ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง (Unlimited) เมื่อใช้งานครบตามปริมาณในแพ็กเกจที่เลือกแล้วระบบจะปรับความเร็วลดลงไม่เกิน 384 Kbps.
 • อัตราค่าบริการ SMS 1 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และ MMS 4บาท/ข้อความ/เลขหมาย faceTALK 2 บาท/นาที
 • ** สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Lucky Roll จะได้รับการยกยอดปริมาณการใช้งาน อินเทอร์เน็ตที่เหลือของเดือนปัจจุบัน ไปใช้ในเดือนถัดไป สะสมสูงสุดได้ไม่เกิน 3 เท่า เมื่อนับรวมกับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ได้รับในเดือนนั้น กรณีมีการเปลี่ยนแพ็กเกจ ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์ไม่ยกยอดปริมาณอินเทอร์เน็ตที่เหลือไปเดือนถัดไป 
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครรายการส่งเสริมการขายบริการเสริม TOT Mobile ผู้ใช้บริการจะต้องใช้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต 3G และต้องทำการตั้งค่าการใช้งานก่อนการสมัคร
 • กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล  จะคิดอัตราค่าใช้บริการในรอบบิลนั้นเป็นแบบคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
 • อัตราค่าโทรศัพท์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต  TOT Mobile  ตามตารางข้างต้น  สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  ค่าโอนสายระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ  บริการออดิโอเท็กซ์  ค่าบริการหมายเลขพิเศษอื่นๆ  และค่าธรรมเนียมที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต
 • อัตราค่าบริการโทรออกไปยังต่างประเทศ ผ่านหมายเลข 007 และ 008 จะคิดอัตราตามที่บมจ.ทีโอที เรียกเก็บ
 • ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ อัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ต TOT Mobile เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็วในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล  และคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • TOT Mobile สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการ หากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริต  ผิดกฎหมายหรือขัดกับประกาศของทางราชการ
 • ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ และชั่วโมงใช้งาน โดยกด *1993#โทรออก หรือผ่านทาง www.tot3g.net และ TOT Mobile eService ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ได้ที่ TOT Mobile Contact Center 1777
 • สิทธิการใช้บริการต่าง ๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสินค้า/บริการอื่นหรือแลกเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการมียอดค้างชำระค่าใช้บริการไม่ว่ากรณีใดก็ตามผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า  บมจ.ทีโอที มีสิทธิระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะได้ชำระค่าใช้บริการที่ค้างชำระนั้นถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
 • บมจ. ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณี ที่ ทีโอที ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้นจาก กสทช. หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับดังกล่าว
ดูโปรโมชั่นอื่น

008
TOT 008

รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ TOT 008 ราคาประหยัด
infinity
TOT Mobile

โปรโมชั่นรายเดือนชุด Infinite
thumnail
TOT Mobile

โปรโมชั่น TOT Mobile ระบบเติมเงิน "Voice Topping" พูดไม่มียั้ง
thumnail
TOT Mobile

โปรโมชั่น TOT Mobile ระบบเติมเงิน "เพลิน เพลิน" คุยเพลิน เล่นเน็ตเพลิน
thumnail
TOT Mobile

โปรโมชั่น TOT Mobile แบบเติมเงิน ชุด“ Power Net Topping”