TOT fiber 2u_Teaser for Mobile
อินเทอร์เน็ต / ไฟเบอร์

อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติกแท้ 100% โปรโมชั่น Net Revo
TOT fiber 2U อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติกแท้ 100% โปรโมชั่น Net Revo
(ทุกระดับความเร็ว 50,100,150 และ 200 Mbps) ฟรี! ค่าติดตั้ง ค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือเปลี่ยนแพ็คเกจ และค่าบำรุงรักษารายเดือน ทั้งยังได้รับสิทธิ์ซื้ออุปกรณ์เสริมราคาพิเศษ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 1. อัตราค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 2. ระดับความเร็วที่ให้บริการเป็นระดับความเร็วสูงสุดที่ข่ายสายของ ทีโอที ในตำแหน่งที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการรองรับในการ Download หรือ Upload ได้ ซึ่งอาจไม่ใช่ความเร็วสูงสุดในช่วงราคารายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
 3. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการหลักและบริการเสริมเสริมในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดการใช้บริการในรอบบิลนั้นเป็นรอบบิลแรก โดยสิทธิ์การใช้งานและค่าใช้บริการคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate) สำหรับส่วนเกินของการใช้งานแต่ละบริการที่เกี่ยวข้องคิดค่าใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขาย
 4. เมื่อครบระยะสัญญาใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย ผู้ใช้บริการจะได้รับความเร็วในการใช้บริการ Hi-speed internet ที่ระดับความเร็วในรอบบิลสุดท้าย ด้วยอัตราค่าบริการรายเดือนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรืออัตราพิเศษตามที่ ทีโอที กำหนดในช่วงเวลานั้น
 5. กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการหลัก (Hi-speed internet) หรือเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย บริการเสริมที่ผู้ใช้บริการได้รับจะสิ้นสุดลง
 6. กรณีใช้ Hi-speed internet ของ ทีโอที อยู่แล้ว และใช้บริการยังไม่ครบกำหนดตามระยะสัญญาของรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ สามารถสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้เฉพาะระยะสัญญาเดิมเหลือน้อยกว่า 12 รอบบิล สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้โดยระยะสัญญาเหลือมากกว่า 12 รอบบิล จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนครั้งละ 1,000 บาท
 7. ในช่วงระยะสัญญาใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนระดับความเร็วเพิ่มขึ้นได้ตลอดระยะเวลาในการใช้งาน โดยระดับความเร็วสูงสุดที่จะให้บริการได้ขึ้นกับศักยภาพของคู่สายของ ทีโอที หากผู้ใช้บริการต้องการปรับเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือปรับระดับความเร็วลงโดยมิได้มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของระบบบริการของ ทีโอที และทำให้ค่าบริการรายเดือนลดลง ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนแพ็คเกจครั้งละ 1,000 บาท
 8. กรณีแถมมูลค่าการใช้โทรศัพท์ประจำที่
  • โทรไปโทรศัพท์พื้นฐานทั่วไทยฟรี 06.00 – 18.00 น. (นอกเวลาโทรท้องถิ่น 1 บาท/ครั้ง โทรทางไกลในประเทศ 1 บาท/นาที)
  • โทรมือถือคิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือน 1 บาท/นาที
  • โทรไปโครงข่ายบริษัท 3BB, AWN และ TUC คิดเพิ่ม 1.25 บาท/นาที ยกเว้นโทรภายในท้องถิ่น 2.00 บาท/ครั้ง
  • ใช้ได้เฉพาะกับเลขหมายที่ใช้บริการ Hi-speed internet ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
  • มูลค่าการโทรฟรีตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการ Audiotext และโทรไปยังเลขหมายพิเศษอื่น ๆ
  • ไม่รวมการโทรไปยังเลขหมายของ บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เช่นขึ้นต้นด้วย 02 100xxxx 02 101xxxx 02 102xxxx 02 103xxxx และ TUC สามารถตรวจสอบเลขหมายบริษัท 3BB, AWN และ TUC ได้ที่ http://www.tot.co.th/Numbering/
  • ไม่รวมถึงบริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตของ ทีโอทีและผู้ให้บริการรายอื่นทั้งหมด
  • มูลค่าโทรศัพท์ฟรีต่อรอบบิลหากใช้ไม่หมด ไม่สามารถยกยอดที่เหลือไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • เลขหมายที่ใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายบริการโทรศัพท์ประจำที่อื่นได้
  • ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคากรณีมีการคิดค่า Interconnection charge เกิดขึ้น
  • สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่ประสงค์จะรับสิทธิพิเศษการแถมค่าโทร ถือว่าผู้ใช้บริการเลือกยินยอมที่จะเสียสิทธิพิเศษการแถมค่าโทรดังกล่าว
  • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายบริการแถมมูลค่าการใช้โทรศัพท์ประจำที่จะสิ้นสุดลงทันที
 9. กรณีเลือกใช้บริการแพ็คเกจ : 3G (ซิม TOT FTTx 3G)
  • 9.1 อัตราค่าบริการ สำหรับผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะใช้บริการนอกเหนือจากสิทธิ์การใช้งาน TOT3G – internet ฟรีที่ได้รับ
   • ค่าโทรศัพท์ 1.65 สตางค์/วินาที (0.99 บาท/นาที)
   • ค่าใช้บริการ Internet 0.50 บาท/MB โครงข่าย TOT3G และโครงข่ายโรมมิ่ง
   • ค่าใช้บริการ SMS 1 บาท/ข้อความ
   • ค่าใช้บริการ MMS 4 บาท/ข้อความ (เฉพาะโครงข่าย TOT3G)
   • ค่าใช้บริการ faceTALK 2 บาท/นาที (เฉพาะโครงข่าย TOT3G)
   • หมายเหตุ : 
    1) ค่าโทรศัพท์จากโครงข่าย TOT3G และค่าโทรจากโครงข่ายโรมมิ่งคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที
    2) อัตราค่าบริการตามข้อ 9.1 สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
  • 9.2 ผู้ใช้บริการที่ยกเลิกบริการ หรือปรับเปลี่ยนไปใช้รายการส่งเสริมการขาย Hi-speed internet อื่น จะถูกระงับสิทธิ์การใช้งาน TOT3G – internet ฟรี (โบนัส) แต่ซิมการ์ดยังคงใช้งานบริการต่างๆ โดยคิดอัตราค่าบริการตามข้อ 9.1 ได้ต่อไป
  • 9.3 ผู้ใช้บริการโทรออกไปยังต่างประเทศผ่านบริการ 007 หรือ 008 ได้ โดยคิดอัตราค่าบริการเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปของ ทีโอที อนึ่ง อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าโอนสายระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการ Audiotex ค่าบริการหมายเลขพิเศษอื่นๆ และค่าธรรมเนียมใดๆที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต
  • 9.4 ผู้ใช้บริการซิมแพ็กเกจอื่นทั้งระบบรายเดือน ระบบเติมเงิน.ของ TOT3G ไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้ซิม TOT FTTx.3G ได้ ยกเว้นลูกค้าต้องเปิดใช้บริการ TOT FTTx และเลือกใช้รายการส่งเสริมกายขาย Net Revo Plus เท่านั้น ลูกค้ายังสามารถใช้เลขหมายเดิมได้ โดยติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
  • 9.5 ผู้ใช้บริการต้องศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ อัตราความเร็วของ TOT3G – internet ทั้งนี้ ทีโอที ไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • 9.6 ผู้ใช้บริการซิม TOT FTTx.3G สามารถสมัครบริการเสริม (Topping) ที่ TOT3G มีให้บริการได้ทุกบริการ
  • 9.7 ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการ หากพบผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศทางราชการ
 10. การยกเลิกใช้บริการก่อนระยะสัญญารายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่
  • ผู้ใช้บริการยกเลิกใช้บริการโดยไม่ได้มีความบกพร่องจากการให้บริการของ ทีโอที ในระยะเวลา 15 วันก่อนวันที่แจ้งขอยกเลิก
  • ผู้ใช้บริการถูกระงับใช้บริการเนื่องจากค้างชำระค่าใช้บริการ โดยไม่ได้ดำเนินการต่อสัญญาการใช้บริการตามระยะเวลาที่ ทีโอที กำหนด
 11. กรณียกเลิกใช้บริการก่อนระยะสัญญารายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดตามข้อ 10 ผู้ใช้บริการจะต้อง
  • ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็คเกจให้ครบตามที่ได้รับยกเว้นตามรายการส่งเสริมการขายนี้
  • บริการ TOT Fiber2U : ชำระค่าติดตั้งพร้อมค่าเดินสายภายใน 1 จุด ให้ครบ 5,770 บาท ตามที่ได้รับการยกเว้นด้วยรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือที่ได้รับส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายอื่น
 12. กรณียกเลิกนำอุปกรณ์ที่รับสิทธิ์ใช้งานมาคืนในสภาพสมบูรณ์ตามสภาพที่ ทีโอที กำหนด ในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายตามอัตราที่ ทีโอที กำหนด
 13. ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์
  • ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียมอื่น (ถ้ามี) ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบแจ้งค่าใช้บริการ
  • ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ละเมิด หรือมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • ระงับ ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการใช้บริการ ในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลมากผิดปกติ (ปริมาณการรับ - ส่งข้อมูลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้งานของลูกค้าทั่วไปในรายการส่งเสริมการขายเดียวกัน) หรือมีการใช้งานผิดประเภทกับรายการส่งเสริมการขายที่เลือกใช้อยู่ในปัจจุบัน
  • เรียกเก็บค่าบริการตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ปลายทางในรุ่นหรือยี่ห้อที่ ทีโอที มิได้แนะนำ มาใช้แล้วไม่สามารถใช้บริการได้หรือมีเหตุขัดข้องใดๆ เกิดขึ้น
  • แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการส่งเสริมการขายและ/หรือเงื่อนไขและระเบียบการให้บริการ ทีโอที จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
ดูโปรโมชั่นอื่น

008
TOT 008

รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ TOT 008 ราคาประหยัด
infinity
TOT Mobile

โปรโมชั่นรายเดือนชุด Infinite
thumnail
TOT Mobile

โปรโมชั่น TOT Mobile ระบบเติมเงิน "Voice Topping" พูดไม่มียั้ง
thumnail
TOT Mobile

โปรโมชั่น TOT Mobile ระบบเติมเงิน "เพลิน เพลิน" คุยเพลิน เล่นเน็ตเพลิน
thumnail
TOT Mobile

โปรโมชั่น TOT Mobile แบบเติมเงิน ชุด“ Power Net Topping”