Free Phone_Treser_M
Free Phone

ลูกค้าคุณหมดกังวลกับค่าโทร เมื่อต้องติดต่อคุณดูแลค่าโทรให้ลูกค้าคุณ

บริการเลขหมายโทรฟรี ที่ทำให้ธุรกิจเข้าใจ รู้ใจ ใกล้ชิดลูกค้ามากยิ่งขึ้น

บริการเลขหมายโทรฟรี ที่ทำให้ธุรกิจเข้าใจ รู้ใจ ใกล้ชิดลูกค้ามากยิ่งขึ้นลูกค้าสามารถโทรฟรี เพื่อสั่งซื้อสินค้า สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายเจ้าของธุรกิจจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าโทรแทนลูกค้า 

 

วิธีใช้

 

 • กด 1-800 + XXXXXX

หมายเหตุ : 
• โทรศัพท์สาธารณะประเภทใช้บัตร TOT CARD ไม่ต้องเสียบบัตร โทรศัพท์สาธารณะ 

* ประเภทหยอดเหรียญ หยอดเหรียญ 1 บาท และคืนเหรียญหลังจากวางหูโทรศัพท์ 

* ใช้ได้กับโทรศัพท์ประจำที่ทั้งที่ระงับ/ไม่ระงับการโทรทางไกลในประเทศ 

______________________________________________________________________

การขอใช้บริการ

ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที ทั่วประเทศ

 _____________________________________________________________________

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • สอบถามข้อมูล โทร.1100 TOT contact center

  อัตราค่าบริการ

  • เรียกเก็บขั้นต่ำ 600 บาท/เลขหมาย/เดือน
   โทรจากโทรศัพท์ประจำที่,สาธารณะ
   ทุกโครงข่ายเข้าเลขหมาย free phone
    
  • • โทรภายในท้องถิ่น ค่าบริการ 3 บาท/ครั้ง           
   • โทรทางไกลภายในประเทศ
      ค่าบริการนาทีละ 3 บาท                    
   • โทรจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าเลขหมาย
      Free Phone ค่าบริการนาทีละ 3 บาท   
  __________________________________

  ค่าธรรมเนียม


  • ค่าบริการแรกเข้า 1,000 บาท / หมายเลข free phone   
  • ค่าบริการเสริม 20 บาท / เดือน / บริการ 
  • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ 30 บาท/ ครั้ง/ รายการ