teaser-m
TOT Satellite

บริการสำหรับการติดต่อสื่อสารโดยใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม

เป็นสื่อในการเชื่อมต่อให้บริการครอบคลุม ทุกพื้นที่ ได้กว้างขวางทั่วประเทศ แม้ในพื้นที่ที่เครือข่ายการสื่อสารภาคพื้นดินไม่สามารถให้บริการได้ ทำให้การสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน บริการบรอดแบนด์และเสียง
promotion-m
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ราคาประหยัดโดนใจ เริ่มต้นใช้งานง่ายๆเดือนละ 199 บาท
รายละเอียดแพ็กเกจ
 

เลือกแพ็กเกจของคุณ


แพ็กเกจที่ 1 ไกล...แค่ไหนเน็ตก็ไปถึง
package-m
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ

สามารถนำการรับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ การประชุมทางไกล ด้วยภาพ การสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายภายในอาคารสำนักงาน หรืออาคาร
ที่พักอาศัย ใช้งานการสื่อสารที่มีคุณภาพ
 • บริการต่าง ๆ ของ TOT Satellite
 • บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Hi-Speed Internet) 
 • บริการโทรศัพท์ประจำที่นอกข่ายสาย (Voice Applications) 
 • บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Bandwidth) 
 • บริการวงจรเช่า (Leased Line) 
 • บริการ Video Conference / VDO Broadcasting 
 • บริการเครือข่ายส่วนบุคคล (Internet & VPN Applications)
 • อุปกรณ์ติดตั้งที่ ทีโอที จัดไว้ให้บริการ มีจานดาวเทียม และUSER TERMINAL (UT)

การขอใช้บริการ
 • ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทั่วประเทศ หรือ
 • สอบถาม โทร 1100 TOT Contact Center  ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ
 • โทร 0 2575 5585 (TOT Technical Support) เวลา 08.00 - 22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ