อินเทอร์เน็ต และ ดาต้า

international_180810_0004
TOT International Ethernet

บริการวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงที่ถูกออกแบบเพื่อให้ง่ายในการเชื่อมต่อระบบ LAN ระหว่างสำนักงานเข้าด้วยกัน

 
เป็นบริการวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงที่ถูกออกแบบเพื่อให้ง่ายในการเชื่อมต่อระบบ LAN ระหว่างสำนักงานเข้าด้วยกัน โดยผ่านโครงข่ายระหว่างประเทศของ ทีโอที ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งานสูง มีราคาประหยัด สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ Bandwidth ตั้งแต่ 2 Mbps เป็นต้นไป 

เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร ธนาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และ บริษัทข้ามชาติที่มีสาขาอยู่ในต่างประเทศที่ต้องการดูแล บริหารจัดการระบบเครือข่ายระหว่างสาขาด้วยตนเอง
คุณสมบัติของโครงข่าย
  • ให้บริการผ่านโครงข่าย MPLS/VPN (L2) ที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศและเชื่อมโยงไปยัง PoP (Point of Presence ) ของ ทีโอที ในต่างประเทศที่เป็นศูนย์กลางโทรคมนาคมของโลก
  • สามารถให้บริการไปได้ทั่วโลกโดยร่วมมือกับพันธมิตรระดับชั้นนำของโลก ทำให้สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยคุณภาพระดับสากล
  • ให้บริการเชื่อมต่อ Interface แบบ RJ-45 และ Optical
  • รองรับการสื่อสารข้อมูลแบบ IP Protocol  ทำให้สามารถรับส่งได้ทั้งข้อมูลภาพ เสียงและวีดีโอ
ลักษณะเด่นของบริการ 
  • มีราคาประหยัดกว่าเมื่อเทียบกับบริการอื่นๆ ที่มีขนาด Bandwidth เท่ากัน
  • รูปแบบการเชื่อมต่อไม่ซับซ้อน ทำให้ง่ายในการปรับเปลี่ยน Bandwidth ได้ตามความต้องการโดยไม่ส่งผลกระทบกับบริการที่ใช้งานอยู่
  • ให้บริการวงจรแบบ Protection ทำให้มั่นใจว่าผู้ใช้บริการจะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

การรับประกันคุณภาพ
ทีโอที กำหนดให้มีการรับประกันคุณภาพบริการตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
  • Service Availability ไม่ต่ำกว่า 99.90 %
  • การส่งมอบบริการ (Service Provisioning) 4 - 10 สัปดาห์

การบริหารจัดการโครงข่าย
มีทีมงานประจำศูนย์ปฏิบัติการโครงข่าย (NOC : Network Operation Center) ทำหน้าที่บริหารจัดการดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษา โครงข่ายและวงจรที่เชื่อมต่อ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงดำเนินการแก้ไขเหตุเสีย ให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงใน 7 วัน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ฝ่ายพัฒนาอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ
โทรศัพท์:   1100
อีเมล์ :     idata@tot.co.th