ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีโอที เฟ้นหาคน Digital โครงการ TOT Hackathon 2019
ทีโอที เฟ้นหาคน Digital โครงการ TOT Hackathon 2019

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที เป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันประกวดผลงานนวัตกรรม และบริการใหม่ ในรูปแบบ Digital Platform โครงการ TOT Hackathon 2019 ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้าน Digital ในการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาบูรณาการ ประยุกต์ สร้างนวัตกรรมและแนวธุรกิจดิจิทัล โดยมีนิสิตนักศึกษาสนใจสมัครร่วมโครงการกว่า 20 มหาวิทยาลัย รวม 45 ทีม ทั้งนี้โครงการ TOT Hackathon 2019 นอกจากจะเป็นขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยสนับสนุนให้นักศึกษา และผู้สนใจที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาแชร์ มาบูรณาการร่วมกัน เพื่อประยุกต์ สร้างนวัตกรรมและแนวธุรกิจดิจิทัล เป็นการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลสร้าง Start Up คนรุ่นใหม่ให้กับประเทศ  ที่สำคัญจะเป็นการลงทุนสร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล และเป็นการสร้างทรัพยากรด้านดิจิทัลให้กับองค์กร รวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานของ ทีโอที ในการทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ เพื่อให้การปรับธุรกิจสู่  Digital Transformation ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น  

สำหรับการประกวดแข่งขันนวัตกรรม “โครงการ TOT Hackathon 2019”  ได้มีการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 11–12 กุมภาพันธ์ 2562  ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที  ถ.งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี  โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ดังนี้
-ประเภทความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่ายสื่อสาร Network Security  โดยเป็นโครงการด้านความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศภายในเครือข่ายมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 9 ทีม โดยทีมที่ชนะเลิศคือ ทีม !cleartext 
- ประเภทการวิเคราะห์เชิงลึกของข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data analytics  มีผู้ร่วมแข่งขันจำนวน 10 ทีม โดยทีมชนะเลิศคือทีม 101 
-ประเภทความฉลาดเทียมร่วมกับอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง AI and IoT 
- ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTERNET OF THINGS มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 29 ทีม ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ที้งนี้ ทุกประเภทจะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลที่ 3 รับรางวัล 30,000 บาท และรางวัลชมเชย รับรางวัล 10,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ในทุกมิติอย่างยั่งยืน ภายใต้การขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยประชันไอเดียสุดเจ๋ง ผลิตคลิปสั้นในโครงการ TOT fiber 2U Contest ภายใต้โจทย์ ทำไมต้อง TOT fiber 2U
อ่านต่อ